salon app image

Steel VIP

Informasjon

Blir du medlem i Steel VIP tjener du 3% bonuspoeng på alle varer og tjenester. Bonuspoengene kan du bruke til kjøp av valgfrie produkter. 


Som medlem mottar du timepåminnelser, medlemstilbud og informasjon om bonussaldo, tilbud og kampanjer i salongen. 


Velkommen som medlem i Steel VIP! 

 


Medlemsvilkår Steel VIP 

Sist endret 29.01.21 

 
1. Medlemsavtalen Når du blir medlem aksepterer du samtykkevilkårene og disse medlemsvilkårene. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 16 år. 

 
2. Min side Du finner dine registrerte personopplysninger og dine samtykker til kommunikasjon, samt din kjøpshistorikk og oversikt over bonuspoeng-transaksjoner, når du er logget inn i på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Bonuspoeng godskrives din “profil” med det samme du betaler for varer og tjenester hos oss. 

 
3. Opptjening av bonuspoeng Som medlem i Steel VIP får du 3% bonuspoeng ved kjøp av varer og tjenester hos Steel FrisørVed innmelding får du 50 velkomstpoeng når du utfører et besøk hos oss. Ett poeng tilsvarer1 krone. Vi forbeholder oss retten til å ikke la medlemmet opptjene bonuspoeng på enkelte varer eller tjenester. 

 
4. Bruk av bonuspoeng Dine bonuspoeng kan benyttes til kjøp av varer og medlemstilbud hos Steel FrisørBonuspoeng kan ikke benyttes til delbetaling av produkter, du må ha tilstrekkelig antall poeng til å kunne betale varen i sin helhet på kjøpstidspunktet. 

 
5. Gyldighetstid Opptjente bonuspoeng må benyttes innen 24 måneder fra datoen poengene ble godskrevet “din profil”. 

 
6. Oppsigelse av medlemskap Du kan si opp ditt medlemskap ved å klikke på knappen “Utmelding” når du er logget inn på din “profil” i timebestilling løsningen på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Ved utmelding vil opptjening av nye bonuspoeng opphøre umiddelbart. 

Ved brudd på Steel VIP sine medlemsvilkår, misbruk eller annet mislighold, forbeholder Steel Frisør seg retten til å si opp ditt medlemskap med øyeblikkelig virkning. 

Ved endring i medlemsvilkårene som krever ditt samtykke, og der medlemmet ikke ønsker å gi slikt samtykke, forbeholder Steel Frisør seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Steel Frisør beslutter å avvikle Steel VIP. 

 
7. Endring av kontaktopplysninger Medlemmet plikter å melde endring av navn, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger som er gitt til Steel Frisør, så snart som mulig når slike endringer skjer. 

 
8. Reklamasjon Ved eventuell reklamasjon på registrerte bonuspoeng kan Steel Frisør kreve å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato. 

 
9. Endring av medlemsvilkår Steel VIP kan endre medlemsvilkår og vil kommunisere slike endringer på vår hjemmeside og eventuelt på SMS eller e-post. Dersom du er uenig i endringen som Steel VIP gjør kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning. 

 
10. Disposisjonsrett til bonuspoeng Bonuspoeng som er opptjent i Steel VIP kan ikke overdras til tredjepart, eller benyttes av andre enn medlemmet selv til kjøp i salongene. 

 
Samtykkevilkår 

Sist endret 29.01.21 

 
Ved å bli medlem i Steel VIP aksepterer du følgende: 

 
Steel VIP kan benytte dine personopplysninger og kjøpshistorikk til å beregne bonuspoeng og administrere medlemskapet ditt. 

 
Steel Frisør kan kontakte deg via SMS, e-post eller andre alternativer ut fra valgene du har gjort på din “profil” som innlogget på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. 

 
Steel Frisør kan benytte dine personopplysninger, kjøpshistorikk og generell respons på kampanjer som grunnlag for å gi deg tilpasset informasjon, tilbud og kuponger. 

 
Steel Frisør kan benytte dine personopplysninger for å gi deg tilpassede annonser, tilbud og informasjon. Eksempler på slike medier kan være Facebook og Instagram. Du kan si nei til dette valget som innlogget på din “profil” i timebestilling løsningen på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. 

 
Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker. Det gjøres ved å logge deg inn på din “profil” i timebestilling løsningen på vår hjemmeside www.steelfrisor.no. 

 

 

Enkelt å bli medlem

Last ned vår app for iPhone eller Android telefon og svar ja på spørsmål om å bli medlem.

Har du ikke en smarttelefon kan du melde deg inn ved å .